Företag - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Solcellslösningar för företag

Solceller på kommersiella fastigheter

Många kommersiella fastigheter är ypperliga att installera solceller på. Byggnaderna har ofta stora takytor med låg lutning och minimal skugga, vilket ger optimala förutsättningar till en passiv intäkt.

Det är vanligt att företag har ett så kallat effektabonnemang, vilket förenklat betyder att du betalar för dina energitoppar. Den huvudsakliga förbrukningen ligger vanligtvis under dagtid då också elpriserna tenderar att vara som högst. En solanläggning kommer kunna ge stora ekonomiska vinster genom att minska energitopparna och samtidigt minska mängden köpt el.

Minska ert klimatavtyck med solceller

Att sedan kunna marknadsföra sig genom ett stort miljöengagemang och att företaget aktivt minskar sitt klimatavtryck är något som vi tror att de flesta gillar.

Glöm inte att vi kan hjälpa dig med finansieringen av solceller!

Stockholm

Catella Arena i Danderyd

Installerad effekt 500kW

1585 paneler från tyska Axitech

Växelriktare SMA Core2

 

Stockholm

Poolstore i Täby

Installerad effekt 55 kW

168 Paneler

Växelriktare 2 X Kostal

Gyttorp

Lantbruk med verkstad.

Installerad effekt 48kW

Platt tak med 15 graders ställning på verkstad

TP-20 plåt på ekonomibyggnad

Växelriktare 2 X Solaredge

 

Stockholm

Ica butik

Installerad effekt 200kW

550 paneler

 

Stockholm

BRF

Installerad effekt 71kW

178 paneler

Dals-Långed

Installerad effekt 32,7 kW

Malmö badhus

Installerad effekt 220 kW

Hallstahammar

Installerad effekt 50 kW

Västerås

Installerad effekt 90 kW

Örebro

Installerad effekt 92,4 kW

expand_more

Solpaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag för företag att söka för investeringen i en solcellsanläggning.

 

Företag kan få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller har väldigt lång livslängd, normalt ges 25 års effektgaranti för solpanelerna. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som oftast orsakar underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma som försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden på solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden på växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottsel säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med, detta behöver ej vara densamma som nätägaren. Utöver detta kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning
Produktblad

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss