Investerare - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Investerare

Sun4Energy är noterade på NGM Nordic SME och handlas under kortnamnet SUN4. Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser.

Om oss

Aktuellt

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022

24 februari 2023

Sun4Energy Group AB fusionerar merparten av sina dotterbolag till ett gemensamt installationsbolag

06 februari 2023

Sun4Energy öppnar kontor i Sjöbo, Skåne

06 februari 2023

Sun4Energy får kontrakt på solcellspark till ett värde om 8,8 MSEK

23 januari 2023

Sun4Energy tillsammans med Cloover erbjuder prenumeration på förnybar energi

13 december 2022

Anders Holst tillträder som CFO för Sun4Energy Group AB

28 november 2022

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2022

24 november 2022

Sun4Energy tillsammans med Soliga vinner kontrakt värt 2,9 MSEK

24 oktober 2022

Sun4Energy etablerar sig i Göteborg

17 oktober 2022

Sun4Energy tecknar första avtalet inom affärsområdet Sun4Charge – en ny teknisk plattform för elbilsladdning

12 oktober 2022

Rättelse: Sun4Energy Group AB meddelar utfall av teckning av incitamentsprogram för VD, ledningsgrupp och medarbetare 2022/2025

10 oktober 2022

Sun4Energy Group AB meddelar utfall av teckning av incitamentsprogram för VD, ledningsgrupp och medarbetare 2022/2025

10 oktober 2022

Sun4Energy genomför en riktad emission av units om 5,5 MSEK

07 oktober 2022

Sun4Energy Group AB – Delårsrapport april-juni 2022

25 augusti 2022

Sun4Energy etablerar sig i Halland

23 augusti 2022

Sun4Energy erhåller finansiering om 3 MSEK i form av ett grönt lån från Almi

06 juli 2022

Sun4Energy vinner kontrakt värt ca 3,3 MSEK

27 juni 2022

Per Norrthon utses till VD för Sun4Energy Group AB och andra ledningsgruppsförändringar

15 juni 2022

Sun4Energy Group AB: Delårsrapport januari-mars 2022

26 maj 2022

Kommuniké årsstämma i Sun4Energy Group AB den 18 maj 2022

18 maj 2022

Sun4Energys årsredovisning för 2021 har publicerats

21 april 2022

Kallelse till årsstämma i Sun4Energy Group AB

12 april 2022

Sun4Energy Group AB har slutfört förvärvet av Atum Energi AB

01 april 2022

Sun4Energy Group AB tillförs 5 MSEK genom riktad nyemission

22 mars 2022

Sun4Energy Group AB ingår avtal om att förvärva aktierna i Atum Energi AB

21 mars 2022

SUN4ENERGY INLEDER SAMARBETE MED AXYER

09 mars 2022

Sun4Energy Group AB: Bokslutskommuniké, januari – december 2021

24 februari 2022

Sun4Energy etablerar sig i Norrland

22 februari 2022

Sun4Energy etablerar sig i Östergötland

17 januari 2022

Sun4Energy Stockholm vinner kontrakt värt ca 3,3 MSEK

21 december 2021

Sun4Energy Group AB: Delårsrapport juli – september 2021

30 november 2021

Handel i Sun4Energys aktier på Nordic SME inleds på fredag den 26 november 2021

25 november 2021

Sun4Energys erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 26 november

22 november 2021

Sun4Energy offentliggör informationsmemorandum inför nyemission av aktier i samband med notering på NGM Nordic SME

04 november 2021

Sun4Energy avser att notera sina aktier på NGM Nordic SME

08 oktober 2021

Sun4Energy Group AB förvärvar Delabglava AB

30 juli 2021

Sun4Energy Group AB förvärvar Sun Energy Nordic AB

20 november 2020

Voltify AB och Sun4Energy AB i strategiskt samarbete

26 oktober 2020

Ledning

Per Norrthon

VD Sun4Energy Group

Mattias Leijon

CDO Sun4Energy Group

Mattias Thorsén

COO Sun4Energy Group

Jonathan Cehlin

VD Sun4Energy Örebro

Bengt Danielsson

VD DelabGlava

Johan Laurin

VD Sun4Energy Stockholm

Niklas Gulliksson

VD Sun4Energy Nord

Christian Lee

Head of Sales

Hans-Christer Fischer

Platschef Motala

Thomas Karlsson

Platschef Strömstad / Åmål

Andreas Börjesson

Platschef Göteborg

Andreas Nestor

Platschef Varberg

Styrelse

Camilla Sundström (f. 1964)

Styrelseordförande sedan 2021

Camilla har en lång och framgångsrik karriär inom framför allt IT/Telekom och byggbranschen. Camilla har en mångårig erfarenhet av rollen som VD och styrelsearbete för ägarledda, börsnoterade och Private Equity ägda bolag. I dagsläget arbetar Camilla i första hand som rådgivare till styrelser och VD.

Övriga pågående uppdrag: Grundare och styrelseordförande Simplicata AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern VD Veidekke Nära AB, VD Empower AB, Affärsområdeschef Telecom Empower OY (Group) & Styrelseledamot Cellip AB.

Innehav i Sun4Energy: 6 000 aktier indirekt genom Simplicata AB.

Therese Grahn (f. 1977)

Styrelseledamot sedan 2021

Therese har studerat ekonomi med specialisering mot finans vid Handelshøyskolen BI i Oslo. Hon är för tillfället koncern-VD för ett bolag som aktivt förvärvar företag och fastigheter. Therese har även haft ledande befattningar i bolag inom tillverkningsindustrin. Innan de ledande befattningarna i näringslivet arbetade Therese sju år inom finansbranschen.

Övriga pågående uppdrag: VD NV Strömstad AB, Styrelseledamot Strömstad Skee 2:1 AB, NV Strömstad AB och Aktiebolaget Strömstadslokaler. Styrelsesuppleant G-Invest AB, Kägleholms Säteri Aktiebolag, G-Förvaltning AB, Ulf Gustafsson Förvaltning AB, Bojen 3 Danderyd AB, Galvaren 1 AB, MBO Sandviksudden AB, NV Forest AB, Megalomania AB och Hihopia AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant och tidigare delägare på Korsbacka 1:23 AB.

Innehav i Sun4Energy: Inget eget innehav men är VD för familjeföretaget NV Strömstad AB som äger 234 000 aktier.

Per Norrthon (f. 1971)

VD sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2021

Efter civilingenjörsstudierna vid Linköpings Tekniska Högskola har Per under en lång tid byggt upp och utvecklat olika verksamheter. Per har i rollen om VD bland annat utvecklat bolaget Fibra AB till ett av Sveriges största stadsnätsbolag med en omsättning på 250 MSEK och aktivt bidragit till IP-Only AB:s framgångsrika expansion under 2016 – 2017. I samband med Sun4Energys förvärv av Sun Energy Nordic AB 2020 övergick Per, som VD för Sun Energy Nordic AB, till Koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Opti Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Senecta Security AB, Regionsansvarig IP-Only AB.

Innehav i Sun4Energy: 276 000 aktier.

Mattias Leijon (f. 1971)

CDO sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2020

Mattias kommer närmast från att tidigare byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB som idag har en omsättning på drygt 50 miljoner med cirka 40 anställda. Mattias har en lång erfarenhet inom att driva och äga mindre bolag som han varit med och grundat. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Transtema Datelab AB (tidigare Datel AB).

Innehav i Sun4Energy: 858 600 aktier.

Mattias Thorsén (f. 1971)

COO sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2022

Mattias Thorsén har en lång bakgrund inom försäljning. Sedan 90-talet har Mattias verkat både inom mindre och större bolag med försäljningsansvar. Som försäljningschef på Sector Alarm har Mattias byggt upp strategier för försäljning och utvecklat försäljningsorganisationer. 2015 grundade Mattias Sun4Energy tillsammans med Mattias Leijon.

Fredrik Lagergren (f. 1970)

Styrelseledamot sedan 2022

Fredrik är Teknologie Doktor och civilingenjör från KTH. Fredrik har forskat inom energisystem och management. Under tio år var han VD för KTH Executive School och utbildade där företagsledningar inom innovation, affärsutveckling och strategi, främst inom branscher som energi, telekom, industri och stadsutveckling. Fredrik har erfarenhet från styrelsearbete i KTH Executive School samt som ordförande i Handelsbanken Östra station. Han har också varit vice ordförande i föreningen Riksdagsmän och forskare samt ordförande för Kungl Ingenjörsvetenbskapsakadenmiens avdelning för företagande och ledarskap samt som ledamot i styrelsen för svenska konståkningsförbundet. Fredrik är idag VD och partner i konsultföretaget SAM.

Ledande befattningshavare

Per Norrthon

VD

Efter civilingenjörsstudierna vid Linköpings Tekniska Högskola har Per under en lång tid byggt upp och utvecklat olika verksamheter. Per har i rollen om VD bland annat utvecklat bolaget Fibra AB till ett av Sveriges största stadsnätsbolag med en omsättning på 250 MSEK och aktivt bidragit till IP-Only AB:s framgångsrika expansion under 2016 – 2017. I samband med Sun4Energys förvärv av Sun Energy Nordic AB 2020 övergick Per, som VD för Sun Energy Nordic AB, till Koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Opti Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Senecta Security AB, Regionsansvarig IP-Only AB.

Innehav i Sun4Energy: 276 000 aktier.

Mattias Leijon

CDO

Mattias kommer närmast från att tidigare byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB som idag har en omsättning på drygt 50 miljoner med cirka 40 anställda. Mattias har en lång erfarenhet inom att driva och äga mindre bolag som han varit med och grundat. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Transtema Datelab AB (tidigare Datel AB).

Innehav i Sun4Energy: 858 600 aktier.

Mattias Thorsén

COO

Mattias Thorsén har en lång bakgrund inom försäljning. Sedan 90-talet har Mattias verkat både inom mindre och större bolag med försäljningsansvar. Som försäljningschef på Sector Alarm har Mattias byggt upp strategier för försäljning och utvecklat försäljningsorganisationer. 2015 grundade Mattias Sun4Energy tillsammans med Mattias Leijon.

Innehav i Sun4Energy: 850 000 aktier.

Pontus Ekevid

Acting CFO sedan 2021

Pontus har studerat ekonomi på Örebro universitet och har lång erfarenhet inom ekonomi och i synnerhet koncernredovisning. Pontus är anställd som konsult genom EY där han sedan 2015 jobbar som Gruppchef och revisor.

Revisor

Charlotta Ekman

Revisor

Bolagets revisor är Charlotta Ekman som är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer).

Adress: Grant Thornton Sweden AB Box 7623

Finansiell information

NGM

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktie

Bolagets aktie, med kortnamn SUN4, har ISIN-kod SE0016609911 och LEI-kod 98450099AQD60FAFCA04, handlas på NGM Nordic SME. Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

IR-ansvarig

Per Norrthon, +46 73-121 22 22, per.norrthon@sun4energy.se

Mentor

Augment Partners AB, Eriksbergsgatan 8A, SE-114 30 Stockholm, +46 8-604 22 55, info@augment.se

Kalender

Större ägare

Namn Antal aktier %
Namn Mattias Leijon Antal aktier 858 600 % 18,81%
Namn Mattias Thorsén Antal aktier 850 000 % 18,72%
Namn Johan Laurin Antal aktier 279 356 % 6,15%
Namn Per Norrthon Antal aktier 276 770 % 6,10%
Namn Hans-Christer Fischer Antal aktier 240 000 % 5,29%
Namn NV Strömstad AB Antal aktier 234 000 % 5,15%
Namn Nordnet Pensionsförsäkring Antal aktier 141 878 % 3,12%
Namn Avanza Pension Antal aktier 88 563 % 1,95%
Namn Jan Stefan Nydahl Antal aktier 84 378 % 1,86%
Namn Nordea Liv & Pension Antal aktier 73 410 % 1,62%
Summa 10 största ägarna 3 126 955 68,77%
Namn Antal aktier %
Namn S:a övriga ägare Antal aktier % 31,23%
Summa 22 mars 2022 Antal aktier 4 832 275 % 100,0%

Prenumerera på vårt nyhetsbrev