Investerare - Sun4Energy

Investerare

Sun4Energy är noterade på NGM Nordic SME och handlas under kortnamnet SUN4. Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser.

Om oss

Aktuellt

Ledning

Mattias Leijon

VD Sun4Energy Group

Mattias Thorsén

VD Sun4Energy Örebro, Strömstad

Bengt Danielsson

VD DelabGlava

Christian Lee

Head of Sales

Hans-Christer Fischer

Platschef Motala

Thomas Karlsson

Platschef Strömstad / Åmål

Styrelse

Camilla Sundström (f. 1964)

Styrelseordförande sedan 2021

Camilla har en lång och framgångsrik karriär inom framför allt IT/Telekom och byggbranschen. Camilla har en mångårig erfarenhet av rollen som VD och styrelsearbete för ägarledda, börsnoterade och Private Equity ägda bolag. I dagsläget arbetar Camilla i första hand som rådgivare till styrelser och VD.

Övriga pågående uppdrag: Grundare och styrelseordförande Simplicata AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern VD Veidekke Nära AB, VD Empower AB, Affärsområdeschef Telecom Empower OY (Group) & Styrelseledamot Cellip AB.

Innehav i Sun4Energy: 6 000 aktier indirekt genom Simplicata AB.

Therese Grahn (f. 1977)

Styrelseledamot sedan 2021

Therese har studerat ekonomi med specialisering mot finans vid Handelshøyskolen BI i Oslo. Hon är för tillfället koncern-VD för ett bolag som aktivt förvärvar företag och fastigheter. Therese har även haft ledande befattningar i bolag inom tillverkningsindustrin. Innan de ledande befattningarna i näringslivet arbetade Therese sju år inom finansbranschen.

Övriga pågående uppdrag: VD NV Strömstad AB, Styrelseledamot Strömstad Skee 2:1 AB, NV Strömstad AB och Aktiebolaget Strömstadslokaler. Styrelsesuppleant G-Invest AB, Kägleholms Säteri Aktiebolag, G-Förvaltning AB, Ulf Gustafsson Förvaltning AB, Bojen 3 Danderyd AB, Galvaren 1 AB, MBO Sandviksudden AB, NV Forest AB, Megalomania AB och Hihopia AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant och tidigare delägare på Korsbacka 1:23 AB.

Innehav i Sun4Energy: Inget eget innehav men är VD för familjeföretaget NV Strömstad AB som äger 234 000 aktier.

Mattias Leijon (f. 1971)

VD sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2020

Mattias kommer närmast från att tidigare byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB som idag har en omsättning på drygt 50 miljoner med cirka 40 anställda. Mattias har en lång erfarenhet inom att driva och äga mindre bolag som han varit med och grundat. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Transtema Datelab AB (tidigare Datel AB).

Innehav i Sun4Energy: 850 000 aktier.

Per Norrthon (f. 1971)

COO sedan 2021, VD Sun4Energy Stockholm AB sedan 2021 och styrelseledamot sedan 2021

Efter civilingenjörsstudierna vid Linköpings Tekniska Högskola har Per under en lång tid byggt upp och utvecklat olika verksamheter. Per har i rollen om VD bland annat utvecklat bolaget Fibra AB till ett av Sveriges största stadsnätsbolag med en omsättning på 250 MSEK och aktivt bidragit till IP-Only AB:s framgångsrika expansion under 2016 – 2017. I samband med Sun4Energys förvärv av Sun Energy Nordic AB 2020 övergick Per, som VD för Sun Energy Nordic AB, till Koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Opti Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Senecta Security AB, Regionsansvarig IP-Only AB.

Innehav i Sun4Energy: 276 000 aktier.

Ledande befattningshavare

Mattias Leijon

VD

Mattias kommer närmast från att tidigare byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB som idag har en omsättning på drygt 50 miljoner med cirka 40 anställda. Mattias har en lång erfarenhet inom att driva och äga mindre bolag som han varit med och grundat. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Transtema Datelab AB (tidigare Datel AB).

Innehav i Sun4Energy: 850 000 aktier.

Per Norrthon

COO

Efter civilingenjörsstudierna vid Linköpings Tekniska Högskola har Per under en lång tid byggt upp och utvecklat olika verksamheter. Per har i rollen om VD bland annat utvecklat bolaget Fibra AB till ett av Sveriges största stadsnätsbolag med en omsättning på 250 MSEK och aktivt bidragit till IP-Only AB:s framgångsrika expansion under 2016 – 2017. I samband med Sun4Energys förvärv av Sun Energy Nordic AB 2020 övergick Per, som VD för Sun Energy Nordic AB, till Koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Opti Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Senecta Security AB, Regionsansvarig IP-Only AB.

Innehav i Sun4Energy: 276 000 aktier.

Pontus Ekevid

Acting CFO sedan 2021

Pontus har studerat ekonomi på Örebro universitet och har lång erfarenhet inom ekonomi och i synnerhet koncernredovisning. Pontus är anställd som konsult genom EY där han sedan 2015 jobbar som Gruppchef och revisor.

Revisor

Charlotta Ekman

Revisor

Bolagets revisor är Charlotta Ekman som är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer).

Adress: Grant Thornton Sweden AB Box 7623

Finansiell information

NGM

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktie

Bolagets aktie, med kortnamn SUN4, har ISIN-kod SE0016609911 och LEI-kod 98450099AQD60FAFCA04, handlas på NGM Nordic SME. Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

IR-ansvarig

Per Norrthon, +46 73-121 22 22, per.norrthon@sun4energy.se

Mentor

Augment Partners AB, Eriksbergsgatan 8A, SE-114 30 Stockholm, +46 8-604 22 55, info@augment.se

Kalender

Större ägare

Namn Antal aktier %
Namn Mattias Leijon Antal aktier 850 000 % 19,9%
Namn Mattias Thorsén Antal aktier 850 000 % 19,9%
Namn Per Norrthon Antal aktier 276 000 % 6,5%
Namn Johan Laurin Antal aktier 276 000 % 6,5%
Namn Hans-Christer Fischer Antal aktier 240 000 % 5,6%
Namn NV Strömstad AB Antal aktier 234 000 % 5,5%
Namn Gerhard Dal (Capmate AB) Antal aktier 135 428 % 3,2%
Namn Specialist Kirurgen – Stefan Nydahl AB Antal aktier 84 378 % 2,0%
Namn Jimmie Landerman Antal aktier 79 571 % 1,9%
Namn Biljon AB Antal aktier 65 714 % 1,5%
Summa 10 största ägarna 3 091 091 72,5%
Namn Antal aktier %
Namn S:a övriga ägare Antal aktier 1 170 909 % 27,5%
Summa 30 november 2021 Antal aktier 4 262 000 % 100,0%

Prenumerera på vårt nyhetsbrev