Lantbruk - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Solceller för lantbruk

Lösningar för lantbruk

Många lantbruk har fantastiska förutsättningar och mycket att vinna på att installera solceller. Tak- och markytor är ofta stora, samtidigt som energiförbrukningen är hög. Beroende på i vilket skick taket är kan du behöva göra en översyn och uppgradering. Ett alternativ till att sätta solcellerna på taket är att installera en markanläggning. Vi hjälper dig med planering och dimensionering! Kontakta oss på Sun4Energy så bokar vi in ett besök hos dig för att sedan presentera en komplett solanläggning, optimerad för dina behov.

Glöm inte att vi kan hjälpa dig med en finansieringslösning också!

Örebro

Installerad effekt 27,3 kW

 

Sunne

Installerad effekt 14 kW

Gyttorp

Lantbruk med verkstad i Gyttorp

Installerad effekt 48 kW

 

Småland

Installerad effekt 10,7 kW

Fjugesta

Installerad effekt 19,2 kW

Markanläggning Bjärtå

Installerad effekt 11,2 kW

Markanläggning Svanskog

Installerad effekt 13,2 kW

Örebro

Installerad effekt 22,8 kW

Lindesberg

Installerad effekt 22,2 kW

Lillkyrka

Installerad effekt 16,4 kW

Kumla

Installerad effekt 15,6 kW

Lillkyrka

Installerad effekt 41 kW

expand_more

Solpaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag för företag att söka för investeringen i en solcellsanläggning.

 

Företag kan få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller har väldigt lång livslängd, normalt ges 25 års effektgaranti för solpanelerna. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som oftast orsakar underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma som försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden på solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden på växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottsel säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med, detta behöver ej vara densamma som nätägaren. Utöver detta kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning
Produktblad

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss