Handel i Sun4Energys aktier på Nordic SME inleds på fredag den 26 november 2021 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

25 november, 2021

Handel i Sun4Energys aktier på Nordic SME inleds på fredag den 26 november 2021

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Sun4Energy Group AB:s (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel är fredagen den 26 november 2021.

Sun4Energys aktie kommer att handlas under kortnamnet ”SUN4” med ISIN-kod SE0016609911.
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

I samband med noteringen har Sun4Energy genomfört en nyemission om 1 000 000 aktier till allmänheten och institutionella investerare. Genom emissionen tillförs Bolaget 14,0 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av noteringen på Nordic SME har Sun4Energy tagit fram ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se och bilagt till detta pressmeddelande.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss