Sun4Energy erhåller finansiering om 3 MSEK i form av ett grönt lån från Almi - Sun4Energy
Sun4Energy logga

6 juli, 2022

Sun4Energy erhåller finansiering om 3 MSEK i form av ett grönt lån från Almi

Solcellsbolaget Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” och ”Bolaget”) har beviljats ett grönt lån om 3 MSEK, med möjlighet att uppta ytterligare 3 MSEK vid behov, från Almi Företagspartner Mälardalen AB. Lånet kommer betalas ut under juli månad och har en löptid på 72 månader. Lånet löper med en marknadsmässig ränta. Lånelikviden ska användas till att leverera på Bolagets växande orderstock som idag är cirka 85 MSEK genom ytterligare rekryteringar samt till inköp av större volymer för att säkerställa tillgången till komponenter.

Nu kan vi fortsätta den kraftfulla expansion och tillväxt Bolaget befinner sig i, vilket känns bra och helt enligt vår strategiska plan”, säger Per Norrthon, VD för Sun4Energy Group AB.

Solcellsbranschen har under inledningen av året präglas av leveransproblem och snabba prishöjningar på komponenter samt krav om förskottsbetalningar från vissa leverantörer, vilket under inledningen av året påverkade Sun4Energys bruttomarginal negativt. För att jämna ut kassacykeln har Bolaget tidigare infört prisjusteringar och förskottsbetalningar från kund, vilka idag är implementerade. Trots detta är efterfrågan på Bolagets produkter stor och orderstocken har vuxit till cirka 85 MSEK idag, från cirka 45 MSEK i slutet av det första kvartalet.

Bolagets kraftiga tillväxt tillsammans med växande efterfrågan har ökat ledtiden mellan lagd order och slutleverans. Finansieringen möjliggör större inköpsvolymer och förbättrade marginaler samt ett skydd mot komponentbrist och volatilitet, men även ökad leveranskapacitet vilket minskar de befintliga projektens ledtider samt möjliggör att Bolaget framöver kan acceptera och leverera fler beställningar.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss