Sun4Energy Group AB: Bokslutskommuniké, januari – december 2021 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

24 februari, 2022

Sun4Energy Group AB: Bokslutskommuniké, januari – december 2021

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för januari – december 2021.

Perioden oktober – december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,1 (6,7) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 0,3 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (2,7) MSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 7,9 (2,2) MSEK

Perioden januari – december*

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 46,9 (6,7) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,0 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (2,7) MSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,2 (2,2) MSEK
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna

*Finansiella siffror i parentes under ”Januari – december 2021” avser hela räkenskapsåret 2020, som inleddes i och med koncernens grundande den 25 augusti 2020.

Mattias Leijon, VD, kommenterar
2021 har varit ett väldigt spännande och händelserikt år med framförallt marknadsnoteringen
på NGM Nordic SME. Operativt sett har året varit lyckat med förvärvet av Delabglava AB i Värmland och förvärvet av de sista 49 % av Sun4Energy Stockholm, kraftfull organisk tillväxt i samtliga regioner och flera lyckade rekryteringar inom både sälj och montage. Vi har genomfört flera stora kommersiella projekt samt hundratals villainstallationer. Området Elbilsladdning har fortlöpt enligt plan och ökar kraftfullt.”

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sun4Energy Group AB godkänns för notering på NGM Nordic SME
 • I samband med noteringen genomför Bolaget en spridningsemission om 14 MSEK
 • Första handelsdag på NGM Nordic SME var den 26 november 2021

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss