Sun4Energy Group AB - Delårsrapport april-juni 2022 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

25 augusti, 2022

Sun4Energy Group AB – Delårsrapport april-juni 2022

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2022

VD Per Norrthon kommenterar

Sun4Energy Group AB levererar återigen en stark tillväxt och med lönsamhet. Vi har en tillväxt på över 468 % jämfört med samma period 2021 och över 130 % tillväxt jämfört med det första kvartalet 2022. Dessutom nådde vi lönsamhet om 1 miljoner kronor för perioden i jämförelse med -4 miljoner kronor föregående kvartal.

April–juni 2022 (2021)

 • Omsättning för perioden uppgick till 45,6 (8,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,0 (0,5) MSEK.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,21 (459,2) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till -3,4 (-1,2) MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6,0 (2,0) MSEK.

Januari–juni 2022 (2021)

 • Omsättning för perioden uppgick till 65,4 (12,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,9 (-0,1) MSEK.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,61 (-0,07) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till -9,5 (-2,0) MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7,5 (0,8) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärvat 100% av bolaget Atum Energi AB.
 • Mattias Thorsén och Fredrik Lagergren invalda i styrelsen för Sun4Energy Group AB.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Per Norrthon tillträdde den första juli som koncern VD.
 • Lån finansiering via ALMI på 6 MSEK.
 • Etablerat kontor i Varberg.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss