Sun4Energy Group AB: Delårsrapport januari-mars 2022 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

26 maj, 2022

Sun4Energy Group AB: Delårsrapport januari-mars 2022

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022.

Mattias Leijon, VD, kommenterar
Det har varit en mycket intensiv period med stor efterfrågan på våra produkter och tjänster. Sun4Energy Group AB har haft en kraftig tillväxt under första kvartalet 2022 vilket har givit en omsättning på 19,5 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt på över 300% mot samma period förra året .

Januari – mars 2022*
• Omsättning för perioden uppgick till 19,8 (4,7) MSEK:
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -4,0 (-0.6) MSEK.
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,88 (-600) SEK.
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,1 (0,9) MSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -1,5 (1-1) MSEK.

*Samma period 2021 inom parantes.

Väsentliga händelser under perioden
• Emissionen på 5 MSEK.
• Öppnat kontor i Kramfors/Sundsvall och Motala.
• Lansering av egen molntjänst med tillhörande applikation (app) för våra elbilsladdare.
• Förvärv av de sista 49% av Sun4Energy Sales AB.

Väsentliga händelser efter perioden
• Förvärvat 100% av bolaget Atum Energi AB.
• Mattias Thorsén och Fredrik Lagergren invaldes i styrelsen för Sun4Energy Group.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss