Sun4Energy Group AB: Delårsrapport juli - september 2021 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

30 november, 2021

Sun4Energy Group AB: Delårsrapport juli – september 2021

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli – september 2021.

Perioden juli – september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär uppgick till -0,65 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,26 MSEK.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,39 SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,18 MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3,08 MSEK.

Perioden januari – september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 28,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär uppgick till -0,81 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,34 MSEK.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,41 SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,36 MSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,39 MSEK.

Mattias Leijon, VD, kommenterar
”Det senaste kvartalet har varit väldigt händelserikt där förberedelserna inför noteringen på NGM Nordic SME givetvis varit en central del. Operativt sett har kvartalet även varit mycket lyckat med bland annat förvärvet av Delabglava AB. Jag vill rikta ett stort tack till alla nya aktieägare för förtroendet och välkomnar alla till denna spännande tid som ligger framför oss!”

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Förvärvet av Delabglava AB slutfördes.
 • Nytt kontor i Åmål öppnades.
 • Sun4Energy Group AB förberedde noteringen på NGM Nordic SME.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sun4Energy Group AB godkänns för notering på NGM Nordic SME.
 • I samband med noteringen genomför Bolaget en spridningsemission om 14 MSEK.
 • Första handelsdag på NGM Nordic SME var den 26 november 2021.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss