Sun4Energy Group AB fusionerar merparten av sina dotterbolag till ett gemensamt installationsbolag - Sun4Energy
Sun4Energy logga

6 februari, 2023

Sun4Energy Group AB fusionerar merparten av sina dotterbolag till ett gemensamt installationsbolag

Sun4Energy Stockholm AB, Sun4Energy i Strömstad AB, Sun4Energy Glava AB och Sun4Energy Sales AB planerar att genom en fusionering enligt 23 kap. 11§ aktiebolagslagen bli en del av Sun4Energy Örebro AB.

Fusionen innebär att Sun4Energy Stockholm AB, Sun4Energy i Strömstad AB, Sun4Energy Glava AB och Sun4Energy Sales AB upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av Sun4Energy Örebro AB.

Fusionen är ett led i en koncernintern omstrukturering och integrationen av de olika verksamhetsorterna. Fusionen skapar föursättningen för en ökad effektivisering genom gemensamma funktioner såsom ekonomi, support och logisstik.

Fusionen beräknas ske under andra kvartal i år.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss