Sun4Energy Group AB har slutfört förvärvet av Atum Energi AB - Sun4Energy
Sun4Energy logga

1 april, 2022

Sun4Energy Group AB har slutfört förvärvet av Atum Energi AB

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) har idag, den 1 april 2022, slutfört förvärvet av Atum Energi AB. Tillträdet ägde rum i enlighet med det avtal Sun4Energy tecknat om förvärvet av Atum Energi AB som offentliggjordes den 21 mars 2022.

Atum Energi verkar som installatör av solceller med säte i Helsingborg och förvärvet bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och är ytterligare ett steg i förvärvsstrategin som tar Sun4Energy närmare att kunna erbjuda sina produkter och tjänster i hela Sverige och bli en lönsam koncern. Bolaget ser synergieffekter i såväl operativa samordningsvinster som marknadssynergier med redan befintlig verksamhet. Förvärvet innebär att koncernen stärker sin närvaro i Skåne med omnejd inom installationer av solenergi och elbilsladdning.

I enlighet med villkoren för förvärvet som offentliggjordes den 21 mars 2022 består köpeskillingen dels av 291 413 vederlagsaktier i Sun4Energy motsvarande cirka 5 230 000 kronor till en teckningskurs om 17,93 kronor per aktie, dels en kontantdel uppgående till cirka 2 240 000 kronor. Genom nyemission av vederlagsaktier ökar Bolagets aktiekapital med 46 626,08 kronor.

Efter förvärvet och nyemission av vederlagsaktier uppgår antalet aktier i Sun4Energy till 4 832 275, med beaktande av den riktade nyemissionen som genomfördes den 21 mars 2022.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss