Sun4Energy Group AB meddelar utfall av teckning av incitamentsprogram för VD, ledningsgrupp och medarbetare 2022/2025 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

10 oktober, 2022

Sun4Energy Group AB meddelar utfall av teckning av incitamentsprogram för VD, ledningsgrupp och medarbetare 2022/2025

Sun4Energy Group AB meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram som godkändes av bolagsstämman den 18 maj 2022. Programmet gav de anställda möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. 143.500 av 250.000 teckningsoptioner tecknades.

– Som VD och medgrundare ser jag mycket positivt på att många av de anställda har valt att teckna optioner. Med ett strikt pris som är ca 170 procent över dagens kurs så ser de samma potential i Sun4Energy som jag gör, säger Per Norrthon VD Sun4Energy Group AB.

 Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 25,50 kronor. Tecknandet av 143.500 optioner ger en ca 3 procent utspädning baserat på antalet aktier per dagen för införandet av incitamentsprogrammet. Påkallandeperioden är perioden från 27 maj 2025 till och med 30 juni 2025. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

VD har tecknat 18.000 optioner och övriga anställda har tillsammans tecknat 125.500 optioner.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss