Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2022 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

24 november, 2022

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2022

VD Per Norrthon kommenterar

Sun4Energys starka tredje kvartal är ytterligare ett bevis på bolagets styrka och att vi är på rätt väg i vår strävan att bli en nationell aktör med tjänster inom solenergi, energilagring och laddinfrastruktur. Lönsamheten ökade och vi fick ett positivt rörelseresultat för perioden på 2,4 MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal på 37%, en kraftig ökning i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Vi når hela 45,7 MSEK i intäkter för tredje kvartalet vilket motsvarar 177% tillväxt i jämförelse med samma period året innan.

Juli–september 2022 (2021)
• Omsättning för perioden uppgick till 45,6 (16,5) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 2,4 (-1,3) MSEK.
• Nettoresultat per aktie uppgick till 0,50 (-0,39) SEK.
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till -4,0 (0,2) MSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till 1,6 (-3,1) MSEK.

Januari–september 2022 (2021)
• Omsättning för perioden uppgick till 111,1 (29,4) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -0,5 (-1,3) MSEK.
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,41) SEK.
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till -13,5 (-0,4) MSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -5,9 (0,4) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
• Per Norrthon tillträde som koncern VD.
• Lån finansiering via ALMI på 6 MSEK.
• Nytt kontor i Varberg öppnades.
• Incitamentsprogrammet för ledning och medarbetare tecknades.

Väsentliga händelser efter perioden
• Nytt kontor i Göteborg öppnades.
• Nyemission på 5,5 MSEK genomfördes.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss