SUN4ENERGY INLEDER SAMARBETE MED AXYER - Sun4Energy
Sun4Energy logga

9 mars, 2022

SUN4ENERGY INLEDER SAMARBETE MED AXYER

För att stärka vår kommunikation, samt ge alla aktieägarna en plattform att diskutera innehavet och få klara och tydliga svar har Sun4Energy inlett ett samarbete med diskussionsplattformen Axyer.

Som ett led att stärka vår kommunikation gentemot våra aktieägare, samt erbjuda en kontrollerad plattform att föra diskussioner kring bolaget har nu Sun4Energy inlett ett samarbete med diskussionsplattformen Axyer.

Axyer erbjuder via sin kommunikationsplattform en säkrare plattform för att diskutera aktier. Alla användare är verifierade och med hjälp av moderatorer kan man säkerställa sanningshalten i inläggen och därmed stödja ett positivare börsklimat. Aktieägarna får även chansen att ställa frågor direkt till ledningen, som samlas ihop och besvaras på förutbestämda tidpunkter. 

”Vårt mål är att ha de nöjdaste kunderna i branschen. För att uppnå vårt mål har vi rutiner som påbörjas vid planeringsstadiet och sträcker sig till att en solcellsanläggning är installerad och driftsatt. På samma sätt är det viktigt för oss med nöjda aktieägare. Axyer erbjuder oss tydlig statistik på hur våra aktieägare bedömer vårt arbete och ger oss tillgång till en plattform där vi kan enkelt kan besvara aktieägarnas frågor.” säger Mattias Leijon VD på Sun4Energy Group AB.

– Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas kunna ge Sun4Energy aktieägare en trygg och professionell plattform för dialog sinsemellan och med ledningen för Sun4Energy, säger Affärsansvarige på Axyer, Carl-Marcus Aman.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss