Sun4Energy Stockholm vinner kontrakt värt ca 3,3 MSEK - Sun4Energy
Sun4Energy logga

21 december, 2021

Sun4Energy Stockholm vinner kontrakt värt ca 3,3 MSEK

Sun4Energy Group AB:s dotterbolag Sun4Energy Stockholm AB har tecknat ett avtal med Kalmar Kebab AB avseende en solcellsanläggning till deras fabrik i Helsingborg. Projektet uppgår till ett värde av ca 3,3 MSEK.

Anläggningen kommer att producera runt 400 000 kWh förnybar energi om året, som till stor del kommer att förbrukas direkt av fabriken. Byggstart för solcellsanläggningen är under våren 2022 och projektet väntas vara färdigt under sommaren 2022.

– Det är mycket glädjande att vi tecknat detta avtal med Kalmar Kebab, det kommer hjälpa dem att sänka sina energikostnader samtidigt som de bidrar till energiomställningen i samhället. Vi ska även installera solpaneler med batterilösningar hos ägarna till fabriken och detta visar deras genuina intresse för förnybar energi och hur viktigt det är för framtiden. Kalmar Kebab och deras ledning är ett företag som prioriterar hållbara och innovativa lösningar, något som vi har gemensamt, säger Mattias Leijon, VD för Sun4Energy Group AB, om anbudsvinsten med Kalmar Kebab AB, och fortsätter,
– Jag vill även gratulera alla på Sun4Energy Stockholm och speciellt Johan Laurin till det fina förtroendet och vi ser alla fram emot det här projektet. Vi går nu in i 2022 med en orderstock på runt 20 MSEK i Sun4Energy Group och detta kontrakt var pricken över i:et för ett bra och händelserikt år.

– Kalmar Kebab arbetar aktivt för att leverera smakrika kvalitetsprodukter samtidigt som vi ständigt utvecklar och effektiviserar företaget. Vi tar vårt ansvar för att minska företagets klimatpåverkan och det självklara steget var att undersöka effektiviseringar i form av naturliga energikällor såsom solenergi. Vi är stolta över det inledda samarbetet med Sun4Energy som kommer att leda oss ett stort steg framåt i våra miljöfrågor med målsättningen att reducera CO2 utsläppen från bolagets verksamhet, säger Rustem Tasin, Kalmar Kebab AB.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss