Sun4Energys årsredovisning för 2021 har publicerats - Sun4Energy
Sun4Energy logga

21 april, 2022

Sun4Energys årsredovisning för 2021 har publicerats

Sun4Energy Group AB meddelar härmed att Åsredovisning och koncernredovisningen för räkenskaps året 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.sun4energy.se.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss