Sun4Energy logga

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att alla elnätsföretag i Sverige ska ha infört en prismodell med effekttariff senast 1 januari 2027. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om effektabonnemang och hur den “nya” abonnemangsformen påverkar dig och din vardag.

Vad innebär effekt?

Effekt är den mängd el som ett föremål förbrukar i varje ögonblick. Det gäller till exempel din tvättmaskin, tv, kaffebryggare och elbilsladdare. Effekten kan vara både hög och låg. När du laddar din elbil med en snabbladdare har den hög effekt under kort tid, jämfört med din elbilsladdare hemma som istället har låg effekt under lång tid. Energin som krävs för att ladda batteriet är däremot densamma, förutsatt att du har laddat batteriet lika mycket vid båda tillfällena – det är bara effekten som skiljer dem åt. 

Vad innebär effekttariff?

Du betalar en nättariff till elnätsföretaget som äger elnätet där du bor för överföringen av den el du använder. Effekttariff är en slags nättariff där minst en av de rörliga avgifterna är en avgift för den mängd el du använder varje timme. Den baseras alltså på ditt hushålls användning av elnätet och belastning under en specifik period. Effekttariffen kallas även för effektavgift och effektabonnemang. 

Vad är en effekttopp?

När du och ditt hushåll använder mycket el vid ett och samma tillfälle ökar belastningen på elnätet. Då förekommer en så kallad effekttopp. Ju fler elektriska apparater du använder samtidigt, desto högre blir effekttoppen. Eftersom effektavgiften baseras på den högsta effekttoppen i månaden gör det att du får betala en högre avgift till din nätägare.

Om du istället planerar din elanvändning och sprider ut den över dygnets timmar minskar du belastningen på elnätet. Det gör att du får en lägre effekttopp och på så sätt lägre elkostnader, även om mängden energi du förbrukar är densamma.

Varför införs effekttariffer?

Det svenska elnätet mår som bäst av en jämn belastning. Vid tillfällen med hög elförbrukning, till exempel under morgnar och kvällar, förekommer effekttoppar som belastar elnätet extra mycket. Förhoppningen är att en effektbaserad prissättning ska ge hushållen ett ekonomiskt incitament till att istället sprida ut sin elkonsumtion över dygnet så att vi kan minska dessa effekttoppar.

Hur påverkar effektabonnemang mig?

Med ett effektabonnemang kan du sänka din elkostnad genom att planera och sprida ut din elanvändning. Om du och ditt hushåll använder mycket el vid ett och samma tillfälle blir kostnaden däremot högre, eftersom du får en effekttopp. Med ett effektabonnemang mäts hushållets högsta effekttopp, vilket sedan avgör vilket pris du kommer att få betala för elen den månaden. Ju högre effekttopp, desto dyrare elpris får du betala.

Hur kan solceller hjälpa till att sänka mina kostnader?

Om du producerar egen el med hjälp av solceller är det absolut mest lönsamma alternativet att du använder elen själv. Du betalar ingen skatt på din egenproducerade el och belastar inte elnätet på samma sätt, eftersom du inte behöver köpa in lika mycket el. Det gör att du sänker dina elkostnader.

Hur kan jag undvika effekttoppar med hjälp av batterilagring?

Om du har batterier till dina solceller kan du lagra din egenproducerade el och välja att använda den vid tillfällen då ditt hushåll har en hög elförbrukning. Det gör att du stöttar upp med egen el och kapar dina effekttoppar, vilket sänker elräkningen! Detta sköts automatiskt med hjälp av en smartmätare. 

Läs mer om hur batterilagring fungerar och vad du kan tjäna på att komplettera din solcellsanläggning med batterier.

Beställ en kostnadsfri offert!

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen anpassad för ditt hus och dina behov!

Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.