Batterilagring - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Batterilagring

Batterilagring i villa

Batterilagring blir allt mer populärt, även för privatpersoner. Genom att installera batterilagring kan du själv spara din solel för ett senare behov. Du kan även använda ditt lagringssytem för att minska effekttoppar och därmed avsevärt sänka dina elkostnader.

Så här går det till

Solpanelerna producerar energi på dagen när det är ljust ute. Denna energi kan du konsumera direkt och det som blir över sparas i ett batterilager. Till kvällen, när solen går ner, kan du använda den energi som finns lagrad i batterierna. Skulle batteriet bli fulladdat och det fortfarande finns ett överskott från produktionen av solenergi säljs överskottet automatiskt till en elhandlare, precis som för en traditionell solcellsanläggning.

 

För en nyckelfärdig installation av ett batterisystem kan du som privatkund få tillbaka 50% av investeringen med hjälp av skattereduktionen grön teknik.

Batteri från Growatt

Vi är distributör av Growatt i Sverige och lagerför deras smarta modulsystem som kan anpassas till de flesta behov. Systemet kan med fördel byggas ut när behovet ökar. Kapaciteten är flexibel från 5 kWh till 18 kWh. Batteritypen är LiFePO4 Cobolt fritt.

Vanliga frågor om batterilagring

expand_more

Vi är distributör av Growatt och lagerför deras modulbatterier. Har du andra önskemål kan vi naturligtvis offerera alla typer och fabrikat.

expand_more

Med ett batteri kan du sänka dina effekttoppar vilket kan ge stora besparingar. Lönsamheten för batterilagring beror på många olika faktorer som exempelvis vilken typ av elabonnemang du har, hur stor solcellsanläggningen är och vilken tid på dygnet du har hög förbrukning. En förändring av elabonnemang till så kallade effektabonnemang har redan påbörjats runt om i Sverige, detta ökar lönsamheten för batterilagring markant. Lägger man därtill att du idag får 50% skattereduktion vid köp av batterier anser vi att det är klokt att investera i batterilagring redan idag.

expand_more

Det är svårt att svara på, det vi vet är att stödet gäller för 2021 och inget tyder på att det kommer tas bort i nuläget. Men i takt med att marknaden för batterilagring ökar så ökar även risken att stödet för batteri försvinner.

expand_more

Till att börja med så kan du använda din sparade el när dagsljuset försvinner och solcellerna slutar generera el. I vissa system kan du själv styra om du vill sälja din lagrade el, smart om du ser att elpriset har stigit.

 

Vi märker att fler och fler nätägare börjar gå över till så kallade effekt-abonnemang, även för privatpersoner. Med ett effekt-abonnemang kommer du kunna mäta hushållets högsta energitopp under en bestämd tid, detta sätter vilket pris du kommer få betala för elen den månaden. Ju högra energitoppar, desto dyrare el helt enkelt. Med ett batteri kommer du kunna kapa dessa energitoppar väldigt effektivt, vilket i sin tur gör att din elräkning blir lägre.

expand_more

Vi har valt att enbart jobba med batterisystem där det är möjligt att bygga ut lagringskapaciteten efter hand. Detta är inte en självklarhet för alla batterilösningar, vissa system innebär att du måste välja direkt från start vilken storlek du vill ha.

expand_more

Att förbereda sig för batterilagring är väldigt klokt. Om du inte väljer att förbereda din anläggning för batterilagring, kommer du sannolikt att få byta din installerade växelriktare vilket är en onödig kostnad. I våra paket erbjuder vi alltid en lösning med växelriktare som är redo för batterilagring.

Produktblad

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss