Solceller företag - Investera i solenergi - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Solceller för företag

Solceller är ett perfekt sätt för företag med egna fastigheter att sänka sina driftskostnader.

Fri rådgivning

Fördelar med solceller för företag

Sänker driftskostnader

Solceller sänker företagets driftskostnader och ger ekonomiska vinster genom att minska energitoppar och mängden köpt el.

Använder mer förnybar energi

Genom att installera solceller kan företaget producera sin egen solel, vilket minskar behovet av att köpa in el från till exempel utländska kolkraftverk.

Optimala förutsättningar

Kommersiella fastigheter har ofta stora takytor med låg lutning och minimal skugga, vilket ger företag optimala förutsättningar för solceller.

Fri konsultation

När du kontaktar oss bokar vi in en kostnadsfri konsultation. Vi inspekterar din fastighet och går igenom förutsättningarna för solceller för ditt företag. Därefter tar vi fram en individuellt anpassad solcellslösning, antingen på tak eller markanläggning.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med finansiering

Vi erbjuder operationell leasing av solceller i samarbete med Nordic Finance. Det innebär att du leasar solpaneler för företag på ett visst antal år med ett garanterat restvärde.

Läs mer

  

Stockholm

Catella Arena i Danderyd

 

Installerad effekt 500kW 1585 paneler från tyska Axitech

 

Växelriktare SMA Core2

Burlöv

Badhus och gym, Burlövsbadet

 

Installerad effekt 220 kW

Skaffa elbilsladdare till företaget

Efterfrågan på elbilsladdare växer från både besökande kunder och anställda med tjänstebilar. Vi hjälper dig att komplettera din solcellsanläggning med ett smart och skalbart laddningsnätverk.

Elbilsladdare

Vanliga frågor om solceller för företag

expand_more

Solpaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag att söka för investeringen av solceller för företag.

 

Företag kan däremot få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller för företag har väldigt lång livslängd och normalt ges 25 års effektgaranti. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som främst kan orsaka underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma. Dessa försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden för solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden för växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottselen säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med. Detta behöver inte vara densamma som nätägaren. Utöver detta kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning för företag hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Passa på - paketpris på solceller!

Nu är det ännu enklare att komma igång med solceller till din villa. Med våra villapaket kan du spara upp till 25.000 kr per år.

Läs mer