Solceller företag - Investera i solenergi - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Tjäna pengar på dina batterier

Nu kan du som har ett batteri till din villa låna ut kapacitet till elnätet och på så sätt bidra till ett stabilare nät. Som tack får du en månatlig ersättning!

Läs mer

Solceller för företag

För verksamheter med egna fastigheter är solceller ett perfekt sätt att sänka sina driftskostnader.

Fri rådgivning

Fördelar med solceller

Sänker driftskostnader

Solpaneler sänker företagets driftskostnader och ger stora ekonomiska vinster genom att minska energitoppar och mängden köpt el.

Minskar företagets klimatavtryck

Att arbeta aktivt för att minska sitt klimatavtryck och bidra till den gröna omställningen stärker företagets hållbarhetsprofil.

Optimala förutsättningar

Kommersiella fastigheter har ofta stora takytor med låg lutning och minimal skugga, vilket ger optimala förutsättningar för solceller.

Fri konsultation

När du kontaktar oss bokar vi in en kostnadsfri konsultation. Vi inspekterar din fastighet och går igenom förutsättningarna för solceller för ditt företag. Därefter tar vi fram en individuellt anpassad solcellslösning – antingen på tak eller markanläggning.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med finansiering

Vi erbjuder operationell leasing av solceller i samarbete med Nordic Finance. Det innebär att du leasar solpaneler för företag på ett visst antal år med ett garanterat restvärde.

Läs mer

Stockholm

Catella Arena i Danderyd

 

Installerad effekt 500kW 1585 paneler från tyska Axitech

 

Växelriktare SMA Core2

Burlöv

Badhus och gym, Burlövsbadet

 

Installerad effekt 220 kW

Skaffa elbilsladdare till företaget

Efterfrågan på elbilsladdare växer från både besökande kunder och anställda med tjänstebilar. Vi hjälper dig att komplettera din solcellsanläggning med ett smart och skalbart laddningsnätverk.

Elbilsladdare
expand_more

Solpaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag för företag att söka för investeringen i en solcellsanläggning.

 

Företag kan få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller har väldigt lång livslängd och normalt ges 25 års effektgaranti för solpanelerna. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som främst kan orsaka underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma. Dessa försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden för solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden för växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottselen säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med. Detta behöver inte vara densamma som nätägaren. Utöver detta kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss