Sun4Energy logga

Solceller för lantbruk

Med solceller sänker du lantbrukets driftskostnader och ökar användandet av förnybar energi.

Fri rådgivning

Fördelar med solceller för lantbruk

Sänker dina driftskostnader

Med solceller för lantbruk sänker du dina driftskostnader genom att kapa energitoppar och minska mängden köpt el.

Tjänar pengar på din överskottsel

Överskott av el säljs automatiskt till din elhandlare och genererar därmed en passiv intäkt.

Optimala förutsättningar

Lantbruk har ofta stora takytor, vilket ger optimala förutsättningar för att installera solpaneler.

Fri konsultation

När du kontaktar oss bokar vi in en kostnadsfri konsultation. Vi inspekterar din fastighet och går igenom dina behov och förutsättningar. Därefter ritar vi upp en individuellt anpassad solcellslösning för ditt lantbruk, antingen på tak eller för markanläggning.

Kontakta oss

Sunne

Installerad effekt 14 kW

Gyttorp

Lantbruk med verkstad i Gyttorp

Installerad effekt 48 kW

 

Fjugesta

Installerad effekt 19,2 kW

Vanliga frågor om solceller för lantbruk

expand_more

Solpaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag att söka för investeringen av solceller för lantbruk.

 

Företag kan få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller för lantbruk har väldigt lång livslängd och normalt ges 25 års effektgaranti för solpanelerna. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som främst kan orsaka underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma. Dessa försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden för solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden för växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottselen säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med. Detta behöver inte vara densamma som nätägaren. Utöver det kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning för lantbruk hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning

Beställ en kostnadsfri offert!

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen anpassad för ditt hus och dina behov!

Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.