Stödtjänster för batterilagring till villa - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Stödtjänster för batterilagring till villa

Låna ut kapaciteten i ditt batteri och bidra till ett stabilare elnät.

Fri rådgivning

Stötta elnätet med våra batterier

Nu är det möjligt för privatpersoner att göra en insats för samhället genom att låna ut sina batterier till elnätet i form av så kallade stödtjänster. Batteriet du har kopplat till dina solceller blir då en del av en större aggregerad battericell som hjälper till att jämna ut belastningen på elnätet. När det är hög belastning på nätet hämtas el från ditt batteri och när belastningen är för låg i nätet skickas el tillbaka till batteriet. Detta sker helt automatiskt utan att du märker något.

Tjäna pengar på ditt batteri med stödtjänster

Som tack för att du lånar ut kapacitet i ditt batteri får du en månatlig ersättning. Ju högre kapacitet och effekt, desto högre ersättning får du. 2022 var den årliga ersättningen för ett batteri på 20 kWh cirka 35 000 kr. Utöver det får du precis som vanligt ersättning för överskottselen från dina solceller som du säljer.

Frågor och svar

Exempel Batteripaket
Growatt APX

Batteri 5.0 kWh

Pris: 74.140 kr*
Ersättning/år: 14.480 kr**
Återbetalningstid: ca 5 år

Batteri 10 kWh

Pris: 104.230 kr*
Ersättning/år: 28.970 kr**
Återbetalningstid: ca 3,5 år

Batteri 20 kWh

Pris: 164.400 kr*
Ersättning/år: 57.930 kr**
Återbetalningstid: ca 3 år


*Priserna är inklusive montage och moms. Styrutrustning (CM10) från CheckWatt ingår.
**Denna kalkyl baserar sig på ersättning från SVK (FCR-D upp/ned) från jan-23 fram till och med dec-23. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, marknadens ersättning kan gå både uppåt och nedåt.

Stödtjänster i samarbete med CheckWatt

Sun4Energy samarbetar med CheckWatt som sköter all handel med Svenska Kraftnät. När du upplåter ditt batteri som reservplats för stödtjänster ingår du ett avtal med CheckWatt där du ger dem fullmakt att styra över ditt batteri. I CheckWatts portal EnergyInBalance kan du se din förbrukning och även få ut statistik för varje månad.

Läs om Checkwatt

Vanliga frågor och svar om stödtjänster

expand_more

Ja det går att koppla ett batteri till solceller som redan är installerade. Eventuellt behöver du byta ut växelriktaren om du inte redan har en som är förberedd för batterilagring. Vi hjälper dig att ta fram ett kostnadsfritt förslag på en batterilösning som passar ditt behov!

expand_more

När du lånar ut ditt batteri till Svenska Kraftnär är det dem som styr över lagringsutrymmet i ditt batteri. De ser till att kapaciteten alltid ligger runt 60% vilket innebär att man både kan ta och föra tillbaka el till batteriet. Ett batteri slits som mest när man närmar sig 0% och 100%, så att låta Svenska Kraftnät sköta kapaciteten i batteriet sliter alltså inte mer på det än om du bara använder det själv.

expand_more

I Sverige styr Svenska Kraftnät regleringen i elnätet. För att samhället ska fungera optimalt ska kraften alltid ligga på 50 hertz, plus minus 0,5 hertz. Eftersom att vi idag har många icke planerbara kraftkällor som vind- och solkraft är det svårt att helt styra frekvensen i elnätet. Trots att det går att förutspå hur förbrukningen kommer att se ut under ett dygn behöver man ibland snabbt justera krafttillförseln för att stabilisera elnätet. Då kommer batterier bra till pass eftersom de går att styra på sekunden till skillnad mot tex. vattenkraft som behöver en längre startsträcka.

expand_more

Ditt batteri kommer aldrig att tömmas helt, vilket innebär att det alltid kommer finnas kapacitet för hushållets behov.

expand_more

I nuläget har vi inget rakt svar på den frågan. Men generellt kan man säga att ju fler som vill dela på kakan, desto mindre ersättning får varje batteriägare. Men i takt med att elektrifieringen har ökat i samhället har också stödtjänstbehovet ökat. Som det ser ut nu kommer behovet av stödtjänster öka snabbare än takten som batterier installeras vilket innebär att behovet framöver kommer att vara fortsatt stort.

expand_more

Varje månad får du en ersättning för att du lånar ut ditt batteri. Eftersom att ersättningen betalas ut år efter år har du snabbt tjänat in kostnaden för vad ditt batteri kostar. Som det ser ut nu finns det ingen tidsgärns på hur länge ersättning för stödtjänster kommer att betalas ut.

expand_more

På Sun4Energy är vi med dig hela vägen, från offert till färdig installation. Vi har egna montörer och elektriker som utför installationen på ett fackmannamässigt och snyggt sätt. Innan vi kör igång får du en offert och förslag anpassat efter dit hus och dina förutsättningar. Självklart utan kostnad!

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Passa på - paketpris på solceller!

Nu är det ännu enklare att komma igång med solceller till din villa. Med våra villapaket kan du spara upp till 25.000 kr per år.

Läs mer