HUR FUNGERAR SOLCELLER?

Energi - Oavsett väder

Många tror att det är för lite soldagar i Sverige för att sol­paneler ska vara effektivt. Det stämmer faktiskt inte. Det är ljuset som är avgörande.

Solpaneler funkar alltså även om det är mulet eller regnigt.

Dessutom fungerar det effektivast om det är kallt ute

Det svenska klimatet är perfekt för solpaneler.

Hur fungerar solceller? 1
Hur fungerar solceller? 2

Hjärtat i eran elproduktion

Solpanelerna på taket/marken kompletteras med en växelriktare där likström konverteras till växelström, som används i hemmet.

Växelriktaren kan placeras utomhus eller i välventilerat utrymme och är själva ”hjärtat” i verksamheten.

Miljösmart hållbar El

Med solpaneler på taket/marken blir du självförsörjande på el och man har all anledning att känna sig stolt över ­detta. 

  Den el du producerar tar inte på jordens resurser utan är förnybar och miljövänlig.

 Dessutom kan det kännas bra att inte vara helt beroende av andra för att få el till hemmet.

hur fungerar solceller
Hur fungerar solceller? 3

Få betalt för såld el

Den el som du producerar och som du inte själv förbrukar säljs vidare till erat nätbolag.

Detta sker per automatik utan att ni behöver göra något. 

Med rätt elleverantör får du dessutom mer betalt för den el du säljer än vad du får betala för den el du köper tillbaka.

Investeringen ger vinst från dag ett!

Vanliga frågor

Är solceller lönsamt?

Solceller har en förväntad livslängd över 30 år. Bortsett investeringskostnaden, är den producerade elen gratis. När du producerar mer el än du behöver säljer du den till din elhandelsleverantör.
Sverige har väldigt gynnsamma väderförutsättningar för solcellsproduktion.

Hur fungerar solceller?

Solcellsmoduler monteras på taket eller på närliggande mark och kopplas till ditt elsystem. När det blir dag genererar de el, som går direkt till erat hem. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver inget underhåll.
En solcellsanläggning består av solceller som omvandlar energin i solens strålar till elektricitet.

Hur går installationen till?

1.Vi förananmäler till din elleverantör om solcellsproduktion.
2.Tid för installation enligt överenskommelse.
3.Installation av paneler och växelriktare, anslutning mot elnät.
4.Programering webb app.
5.Färdiganmälan skickas till elleverantören som byter ut elmätaren till en som kan mäta både förbrukning och produktion.

Vad innebär mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag.
Mätarbytet görs så snart som möjligt från att färdiganmälan har skickats in.