Solceller privatpersoner - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Lösningar för privatpersoner

Snygga installationer av solceller och solcellspaneler

Våra installatörer är proffs! Vi är noga med att utföra installationerna fackmannamässigt och följer ett kontrollsystem för att allt ska bli rätt installerat och snyggt utfört. Det gäller såväl solceller, takinfästning och växelriktare som laddbox och kabeldragning.
Här kan du läsa mer om hur solceller fungerar>

Solceller redan idag!

Alla elinstallationer sker med egna behöriga elektriker. Installera solceller på villan redan idag och utnyttja solens naturliga energi. Med oss installerar vi solcellerna snyggt och noggrant för att få ett sånt bra resultat som möjligt. Nedan finner ni ett urval av villainstallationer med solceller som referens.

Linköping

Installerad effekt 10,92 kWp

 

Motala

Installerad effekt 11,89 kWp

 

Örebro

Installerad effekt 13,4 kWp

 

 

Strömstad

Installerad effekt 11,31 kWp

 

Arvika

Installerad effekt 9,4 kWp

 

Kramfors

Installerad effekt 9,84 kWp

 

Stockholm

Installerad effekt 11,9 kWp

 

Örebro

Installerad effekt 22,11 kWp

Ervalla

Installerad effekt 18,8 kW

Örebro

Installerad effekt !8,8 kW

Rinkaby Örebro

Installerad effekt 19,8 kW

Västervik

Installerad effekt 12,7 kW

Örebro

Installerad effekt 13,5 kW

Kumla

Installerad effekt 15,5 kW

Säter

Installerad effekt 10,6 kW

Rinkaby Örebro

Markställning

Installerad effekt 19,8 kW

Brunskog

Installerad effekt 14kW

Värmskog

Installerad effekt 11,5 kW

Linköping

Installerad effekt 11,4 kW

Helsingborg

Installerad effekt 11,1 kW

Alnö

Installerad effekt 14,3 kW

Härnösand

Installerad effekt 19 kW

Lerum

Installerad effekt 15,5 kW

Motala

Installerad effekt 18 kW

Själevad

Installerad effekt 11,8 kW

Svanskog

Installerad effekt 12,9 kW

Göteborg

Installerad effekt 11,1 kW

Örebro

Installerad effekt 17,8 kW

Arvika

Installerad effekt 11,2 kW

Linghem

Installerad effekt 24 kW

expand_more

Solpaneler med solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriade om följande kriterier är uppfyllda:

 • Solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solpanelerna följer byggnadens form
 • Solpanelerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Solpanelerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solcellsanläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
expand_more

Just nu finns det inga stöd eller bidrag för företag att söka för investeringen i en solcellsanläggning.

 

Företag kan få skattereduktion med 60 öre vid försäljningen av överskottsel förutsatt att ni är en så kallad mikroproducent. För att vara mikroproducent måste företaget ha en timmätare samt att säkring inte får vara större än 63 ampere. Har du en solcellsanläggning med upp till 100 ampere säkring får företaget skattereduktion på eventuellt överskott, men för att få full skattereduktion – 60 öre per kilowattimme – måste företaget köpa lika mycket el som det säljer. Företaget kan få max 18 000 kronor i skattereduktion per år.

expand_more

Solceller har väldigt lång livslängd, normalt ges 25 års effektgaranti för solpanelerna. Den totala livslängden är däremot mycket längre än så. Eftersom en solcellsanläggning inte har några rörliga delar kräver den minimalt med underhåll. Det som oftast orsakar underhållsbehov är fel på växelriktare eller rena installations- eller produktionsfel på solcellerna.

 

Solpaneler som är placerade i vinkel på minst 5% påverkas endast i liten utsträckning av nedsmutsning. Normalt är de självrengörande genom nederbörden i Sverige. Om anläggningen är placerad platt på ett tak så ökar risken för att det samlas smuts, löv eller annat på solpanelerna. Detta kan borstas bort men tänk på att inte använda skyffel eller andra vassa verktyg som kan repa solpanelerna. Du ska heller aldrig gå på solpanelerna då mikrosprickor kan uppkomma som försämrar produktionen av solel.

 

För större anläggningar rekommenderas en visuell genomgång och tillsyn per år, där anläggningens alla delar gås igenom.

expand_more

En installatör av solcellsanläggningar behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper inom energiområdet och av byggnadsarbete. Våra anställda har rätt utbildning och bred erfarenhet av installation av solcellsanläggning. Vi har egen el-behörighet och certifikat såsom IP06, ställningsmontage, höghöjdsutbildning, höga lyft, heta arbeten med mera.

expand_more

Livslängden på solpaneler är mellan 20-30 år och livslängden på växelriktare är 10-15 år.

 

expand_more

Överskottsel säljs per automatik till det elhandelsbolag som ni har tecknat avtal med, detta behöver ej vara densamma som nätägaren. Utöver detta kan företaget få en skattereduktion med 60 öre per kilowattimme. Även detta sköts med automatik från nätägaren.

expand_more

En komplett solcellsanläggning hos oss består av följande komponenter:

 • Projektering
 • Solpaneler
 • Växelriktare
 • Takmontagesystem
 • Elmaterial
 • Installation och driftsättning
 • Egenkontroll
 • Dokumentation
 • Snö- och vindlastberäkning
 • Slutbesiktning
Produktblad

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss